Melatonina LEK-AM
KROLOWA SNU - Naturalnie

 • Pierwszy i jedyny lek z melatoniną w dawkach 5 mg, 3 mg, 1 mg1
 • Nr 1 na sen w Polsce2
 • Zaufanie pacjentów od 22 lat3
Odkryj produkt
Melatonina Lekam
Melatonina - hormon

Melatonina

to hormon, który steruje naszym zegarem biologicznym. Niestety wraz z wiekiem, zwłaszcza po 55. roku życia, poziom melatoniny ulega stopniowemu spłaszczeniu.

Czytaj więcej   >
Zaburzenia snu u osób starszych

Zaburzenia rytmu snu u osób starszych

są często spowodowane niskim poziomem melatoniny.

Czytaj więcej   >
Standardy leczenia zaburzeń rytmu snu

Co mówią standardy leczenia zaburzeń okołodobowego rytmu snu i czuwania?5

 • Podstawowymi metodami stosowanymi w leczeniu zaburzeń okołodobowego rytmu snu i czuwania jest stosowanie melatoniny, fototerapii [….]
 • Rytm dobowy syntezy melatoniny ulega stopniowemu spłaszczeniu wraz z wiekiem, zwłaszcza po 55 roku życia
 • W celach leczniczych należy stosować preparaty o najwyższej jakości, czyli zarejestrowane jako leki
 • Melatonina jest bezpieczna w stosowaniu
 • W przypadku osób po 55 r.ż. nie dąży się do zakończenia podawania wysokich dawek melatoniny
Czytaj więcej   >

Melatonina LEK-AM – podwójne działanie

Melatonina wykazuje dwa główne kierunki działania w leczeniu zaburzeń snu6:

 • powoduje bezpośredni efekt nasenny, który jest prawdopodobnie wynikiem interakcji z ośrodkowym układem GABA-ergicznym
 • wykazuje działanie chronobiologiczne, dostosowując zmiany w zakresie rytmu snu i czuwania do zmian oświetlenia i długości trwania dnia i nocy
Melatonina Lekam Melatonina Lekam

Leki Melatonina LEK-AM:

 • to jedyne leki z melatoniną na polskim rynku w dawkach 5-3-1 mg melatoniny; produkowane są według standardów GMP (Good Manufacturing Production)1
 • leczą zaburzenia rytmu snu; pozytywnie wpływają na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długość6
 • są o wysokim profilu bezpieczeństwa
 • zaufanie pacjentów od 22 lat
 • są to polskie produkty
 • numer 1 na sen w Polsce2

Akademia Snu

Dowiedz się więcej

Rytm okołodobowy

jest podstawowym mechanizmem wpływającym na długość, jakość i porę snu. Rytm okołodobowy jest regulowany poprzez syntezę melatoniny.

Rytm okołodobowy i jego zaburzenia