Jak działa Melatonina LEK-AM

Product image

Do wyspanych świat należy

Melatonina LEK-AM to jedyna marka wśród leków bez recepty, dostępna w trzech dawkach melatoniny: 5 mg, 3 mg, 1 mg(1). Melatonina LEK-AM to marka nr 1 na sen w aptekach w Polsce(2). Melatonina LEK-AM ułatwia szybkie zasypianie – już po 30 minutach po przyjęciu – oraz poprawia jakość snu. Co najważniejsze to może być stosowana długotrwale(3). Melatonina LEK-AM może być stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową(3).
Leki zawierające melatoninę uważane są za najbezpieczniejszą opcję terapeutyczną dla osób w wieku powyżej 55. r.ż. i są wskazywane jako terapia farmakologiczna pierwszego wyboru w tej grupie wiekowej(4).

Product image

Melatonina – hormon ciemności

Melatonina – zwana także „hormonem ciemności” – odgrywa ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego. Melatonina wskazuje organizmowi czas na zaśnięcie, przez co reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby. Melatonina wykazuje charakterystyczny rytm dobowy syntezy i wydzielania. W ciągu dnia stężenia tego hormonu są niskie, najwyższe zaś w nocy: w standardowych warunkach oświetlenia, początek wydzielania melatoniny zwykle następuje ok. godziny 21.00–22.00, najwyższe stężenie w osoczu hormon ten osiąga między 2.00 a 4.00, a wydzielanie ulega zahamowaniu ok. 7.00–9.00.5

Rytm dobowy syntezy melatoniny ulega stopniowemu spłaszczeniu wraz z wiekiem, zwłaszcza po 55 roku życia.5 

nr
na sen
w Polsce1
ułatwia
zasypianie2
poprawia
jakość snu3
melatonina
nie uzależnia4

Leki Melatonina LEK-AM (5-3-1 mg melatoniny):

To jedyne leki z melatoniną na polskim rynku w dawkach 5-3-1 mg melatoniny; produkowane są według standardów GMP (Good Manufacturing Practices)1.

Leczą zaburzenia rytmu snu; pozytywnie wpływają na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długość3.

Leki Melatonina LEK-AM są produkowane w Polsce.

Leki zawierające melatoninę uważane są za najbezpieczniejszą opcję terapeutyczną dla osób w wieku powyżej 55. r.ż. i są wskazywane jako terapia farmakologiczna pierwszego wyboru w tej grupie wiekowej3.

Melatonina LEK-AM – podwójne działanie 1

 • 1

  powoduje bezpośredni
efekt nasenny

  który jest […] wynikiem interakcji z ośrodkowym układem GABA-ergicznym3

 • 2

  wykazuje działanie chronobiologiczne

  dostosowując zmiany w zakresie rytmu snu i czuwania do zmian oświetlenia i długości trwania dnia i nocy. Działanie to odbywa się przede wszystkim poprzez specyficzne ośrodkowe receptory melatoninowe MT1 i MT23

Product image

Melatonina – wielokierunkowe działanie

Oprócz pozytywnego wpływu na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długości, melatonina wykazuje także aktywność przeciwzapalną i antyoksydacyjną, działanie immunostymulujące, hipotensyjne
i termoregulacyjne oraz posiada właściwości cytoprotekcyjne. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że ww. efekty farmakodynamiczne są wywoływane również poprzez egzogenne podanie melatoniny3.

Właściwości farmakinetyczne 3

 • szybko przenika do płynów ustrojowych,
  takich jak ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy,
  płyn omoczniowy.

 • osiąga maksymalne stężenie
  we krwi po podaniu doustnym

O śnie

Przeczytaj również najnowsze artykuły

Sprawdź nasze produkty

Przypisy