Melatonina LEK-AM
KROLOWA SNU - Naturalnie

  • Pierwszy i jedyny lek z melatoniną w dawkach 5-3-1 mg1
  • Nr 1 na sen w Polsce2
  • Zaufanie pacjentów od 20 lat3
Melatonina LEK-AM

Melatonina LEK-AM - Królowa Snu. Naturalnie

Melatonina odgrywa ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego. Melatonina reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby. Endogenną melatoninę cechuje charakterystyczny rytm dobowy syntezy i wydzielania. W ciągu dnia stężenia tego hormonu są niskie, najwyższe zaś w nocy. Oprócz dobowego profilu wydzielania melatoniny, występuje także rytm sezonowy, wynikający ze zmian długości oświetlenia w różnych porach roku5.

Melatonina LEK-AM

Leki Melatonina LEK-AM  (5-3-1 mg melatoniny):

  • to jedyne leki z melatoniną na polskim rynku w dawkach 5-3-1 mg melatoniny; produkowane są według standardów GMP (Good Manufacturing Production)
  • leczą zaburzenia rytmu snu; pozytywnie wpływają na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długość4
  • są o wysokim profilu bezpieczeństwa
  • to zaufanie pacjentów od 19 lat na rynku5
  • są to polskie produkty

 

Melatonina LEK-AM – podwójne działanie5
Melatonina wykazuje dwa główne kierunki działania w leczeniu zaburzeń snu5:

  • powoduje bezpośredni efekt nasenny, który jest prawdopodobnie wynikiem interakcji z ośrodkowym układem GABA-ergicznym
  • wykazuje działanie chronobiologiczne, dostosowując zmiany w zakresie rytmu snu i czuwania do zmian oświetlenia i długości trwania dnia i nocy. Działanie to odbywa się przede wszystkim poprzez specyficzne ośrodkowe receptory melatoninowe MT1 i MT2

 

Oprócz pozytywnego wpływu na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długości, melatonina wykazuje także aktywność przeciwzapalną i antyoksydacyjną, działanie immunostymulujące, hipotensyjne i termoregulacyjne oraz posiada właściwości cytoprotekcyjne. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że ww. efekty farmakodynamiczne są wywoływane również poprzez egzogenne podanie melatoniny5.

Właściwości farmakinetyczne5

Melatonina szybko przenika do płynów ustrojowych, takich jak ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn omoczniowy. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi lek osiąga po czasie od 0,5 do 2 godzin.

Zobacz ulotkęUlotka dla pacjenta

Zobacz więcej