Melatonina LEK-AM
Do wyspanych świat należy

 • Nr 1 na sen w Polsce2
 • UŁATWIA ZASYPIANIE1
 • POPRAWIA JAKOŚĆ SNU1
 • MELATONINA NIE UZALEŻNIA3
Melatonina LEK-AM

Jak działa Melatonina LEK-AM?

Melatonina odgrywa ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego. Melatonina reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby. Endogenną melatoninę cechuje charakterystyczny rytm dobowy syntezy i wydzielania. W ciągu dnia stężenia tego hormonu są niskie, najwyższe zaś w nocy. Oprócz dobowego profilu wydzielania melatoniny, występuje także rytm sezonowy, wynikający ze zmian długości oświetlenia w różnych porach roku1.

Melatonina LEK-AM

Leki Melatonina LEK-AM  (5-3-1 mg melatoniny):

 • to jedyne leki z melatoniną na polskim rynku w dawkach 5-3-1 mg melatoniny; produkowane są według standardów GMP (Good Manufacturing Practices)4
 • leczą zaburzenia rytmu snu; pozytywnie wpływają na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długość1
 • są o wysokim profilu bezpieczeństwa
 • są to polskie produkty
 • numer 1 na sen w Polsce2

 

Melatonina LEK-AM – podwójne działanie1
Melatonina wykazuje dwa główne kierunki działania w leczeniu zaburzeń snu1:

 • powoduje bezpośredni efekt nasenny, który jest prawdopodobnie wynikiem interakcji z ośrodkowym układem GABA-ergicznym
 • wykazuje działanie chronobiologiczne, dostosowując zmiany w zakresie rytmu snu i czuwania do zmian oświetlenia i długości trwania dnia i nocy. Działanie to odbywa się przede wszystkim poprzez specyficzne ośrodkowe receptory melatoninowe MT1 i MT2

 

Oprócz pozytywnego wpływu na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długości, melatonina wykazuje także aktywność przeciwzapalną i antyoksydacyjną, działanie immunostymulujące, hipotensyjne i termoregulacyjne oraz posiada właściwości cytoprotekcyjne. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że ww. efekty farmakodynamiczne są wywoływane również poprzez egzogenne podanie melatoniny1.

Właściwości farmakinetyczne1

Melatonina szybko przenika do płynów ustrojowych, takich jak ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn omoczniowy. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi lek osiąga po czasie od 0,5 do 2 godzin.

 

Zobacz ulotkęUlotka dla pacjenta

Zobacz więcej