Niewyspanie a ciśnienie. Czy brak snu podnosi ciśnienie tętnicze krwi?

niewyspanie a ciśnienie

Czy brak snu podnosi ciśnienie krwi? Odpowiadając krótko – tak. Brak snu może podnieść ciśnienie krwi. Kiedy śpisz, twoje ciśnienie krwi naturalnie spada. Ale jeśli nie śpisz wystarczająco, ciśnienie krwi może pozostać wysokie. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego tak się dzieje, i co łączy niewsypanie a ciśnienie. Przygotowaliśmy też kilka cennych badań z którymi warto się zapoznać.

Niewyspanie a ciśnienie krwi: czy brak snu wpływa na poziom ciśnienia krwi? 

Tak! Dlaczego? Możemy znaleźć bardzo wiele powodów, ale trzy poniższe wydają się najbardziej istotne: 

  • Kiedy nie śpisz wystarczająco, twoje ciało wytwarza więcej hormonów stresu, takich jak kortyzol. Hormony te mogą powodować wzrost ciśnienia krwi. 
  • Układ nerwowy jest odpowiedzialny za kontrolowanie ciśnienia krwi. Kiedy nie śpisz wystarczająco, Twój układ nerwowy nie działa prawidłowo. 
  • Niedobór snu bezpośrednio przekłada się na podwyższenie ciśnienia, co zobaczysz po wynikach badań w kolejnej części artykułu. 

Co możesz zrobić? Dbać o siebie! Zacznij od ruchu – Aktywność na dobry sen. Jaki sport wybrać? 

Najważniejsze wnioski z badań 

Brak snu zwiększa ciśnienie krwi u zdrowych osób starszych z prawidłowym ciśnieniem

W ramach tego badania uczestnicy spędzili jedną noc śpiąc normalnie, a potem byli przez 24,5 godziny pozbawieni snu. Brak snu spowodował znaczny wzrost skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi u osób starszych, ale nie u młodych dorosłych. Co więcej, brak snu osłabił odpowiedź ortostatyczną skurczowego ciśnienia krwi w obu grupach wiekowych. 

Wyniki sugerują, że brak snu zmienia mechanizmy regulacyjne ciśnienia krwi i może zwiększać ryzyko nadciśnienia u zdrowych osób starszych z prawidłowym ciśnieniem. 

Krótszy sen = mniejszy spadek ciśnienia w nocy 

W kolejnym badaniu ciśnienia w nocy osoby, które spały odczuwalnie krócej niż zwykle, miały wyższe ciśnienie tętnicze w nocy. Co więcej, rysuje się tu jasny schemat: im większy niedobór snu, tym wyższe ciśnienie. Dodatkowo wraz z niedoborem snu, rosła liczba osób, u których ciśnienie w nocy nie spadało tak znacząco, jak powinno (tzw. non-dippers). 

Całkowity brak snu podnosi ciśnienie krwi

W kolejnym badaniu poddano uczestników całkowitemu brakowi snu. Efekt? Ich ciśnienie rozkurczowe było istotnie wyższe po całkowitej deprywacji snu niż po śnie kontrolnym (66,5 ± 1,7 vs 57,4 ± 3,3 mm Hg). 

Ciśnienie krwi i tętno znacznie wzrastają rano po nieprzespanej nocy

Włoscy badacze sprawdzili wpływ ostrej deprywacji snu w pierwszej części nocy na 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi (ABPM). W dniu pozbawionym snu zarówno średnie 24-godzinne ciśnienie krwi, jak i średnie 24-godzinne tętno były wyższe w porównaniu z zarejestrowanymi w rutynowym dniu pracy, przy czym różnica była bardziej wyraźna w nocy (P < 0,01).  

Ciśnienie krwi i tętno znacznie wzrosły rano po nieprzespanej nocy (P < 0,05). Dane te sugerują, że brak snu u pacjentów z nadciśnieniem może zwiększać aktywność układu współczulnego w nocy i następnego ranka, prowadząc do wzrostu ciśnienia krwi i częstości akcji serca. 

A co z bezdechem sennym?

Obturacyjny bezdech senny (OSA) wiąże się z gorszą jakością snu i częstym występowaniem bezdechu sennego. Co ciekawe, w jednym z badań częstość występowania braku spadku ciśnienia była bardzo wysoka w populacji nieleczonych pacjentów z bezdechem łagodnym do ciężkiego. Niemniej jednak jakość snu nie wydaje się być w tym wypadku powiązana ze spadkiem ciśnienia krwi – nie zauważono różnicy w komforcie snu u osób, których ciśnienie spadało w nocy względem tych, u których ciśnienie pozostało niezmienione. 

przeczytaj także

Przeczytaj również najnowsze artykuły

Sprawdź artykuły z wybranych kategorii