Zaburzenia snu u osób po 55. roku życia

Zaburzenia snu u osób po 55. roku życia
 • przemijające i krótkotrwałe okresy pogorszenia jakości snu występują u co 3 Europejczyka
 • wśród osób po 65 r.ż. skargi na bezsenność są jeszcze częstsze i występują nawet u 50–70% osób w tym wieku 
 • rytm dobowy syntezy melatoniny ulega stopniowemu spłaszczeniu wraz z wiekiem, zwłaszcza po 55. roku życia

Zła jakość snu jest powszechnie występującym problemem zdrowotnym w krajach rozwiniętych. Według aktualnych zaleceń odnośnie leczenia bezsenności, przemijające i krótkotrwałe okresy pogorszenia jakości snu występują u co trzeciego Europejczyka1.


Na bezsenność przewlekłą cierpi w Europie co 10 osoba. Wśród osób po 65 r.ż. skargi na bezsenność są jeszcze częstsze i występują nawet u 50–70% osób w tym wieku. Tak wysokie rozpowszechnienie bezsenności w krajach rozwiniętych powodowane jest nie tylko czynnikami zdrowotnymi, ale wynika także ze współczesnego mało aktywnego stylu życia, połączonego ze zbyt niską ekspozycją na światło w ciągu dnia i zbyt dużą w godzinach wieczornych i nocnych. Istotnym problemem jest również brak wiedzy w społeczeństwie na temat mechanizmów regulujących sen, zasad higieny snu i skutecznych metod radzenia sobie z bezsennością1.

Rytm dobowy syntezy melatoniny ulega stopniowemu spłaszczeniu wraz z wiekiem, zwłaszcza po 55 roku życia2

Rytm dobowy melatoniny w różnym wieku (pas ciemny – okres ciemności)3. Zbyt niski poziom melatoniny u pacjentów po 55 r.ż. może być przyczyną bezsenności z zaburzeniami zasypiania i/lub złej jakości snu, objawiającej się częstym wybudzaniem, płytkim snem.

Zbyt niski poziom melatoniny u pacjentów po 55 r.ż. może być przyczyną bezsenności z zaburzeniami zasypiania i/lub złej jakości snu, objawiającej się częstym wybudzaniem, płytkim snem.

Wybór leku do leczenia bezsenności

Leki stosowane w leczeniu bezsenności muszą spełniać szereg warunków, aby leczenie było skuteczne i bezpieczne dla pacjenta. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób starszych, u których współistniejące choroby i stosowane w ich leczeniu leki, istotnie zwiększają ryzyko działań niepożądanych i interakcji lekowych. Obecność co najmniej dwóch schorzeń somatycznych stwierdza się u blisko 70% osób w wieku po 65 r.ż., w związku z czym osoby te często przyjmują pięć i więcej różnych leków. Obok niskiego ryzyka interakcji z innymi lekami, leki stosowane w leczeniu bezsenności muszą spełniać także następujące warunki1:

 • szybkie działanie,
 • skuteczna indukcja i utrzymanie snu,
 • przywracanie naturalnego profilu snu,
 • brak wpływu na sprawność w ciągu dnia,
 • brak rozwoju tolerancji,
 • brak ryzyka uzależnienia,
 • brak objawów odstawiennych po zakończeniu leczenia,
 • zastosowanie niezależnie od wieku,
 • duża szerokość terapeutyczna.

Przypisy

przeczytaj także

Przeczytaj również najnowsze artykuły

Sprawdź artykuły z wybranych kategorii